สายไวร์ริ่ง AWG

ขนาด 24 AWG (ม้วน100ฟุต) ราคา 105 บาท

ขนาด 22 AWG (ม้วน100ฟุต) ราคา 135 บาท

ขนาด 20 AWG (ม้วน100ฟุต) ราคา 215 บาท

ขนาด 18 AWG (ม้วน100ฟุต) ราคา 260 บาท

ขนาด 16 AWG (ม้วน100ฟุต) ราคา 395 บาท

ขนาด 14 AWG (ม้วน100ฟุต) ราคา 605 บาท


มีสี ดำ, แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, ส้ม, น้ำตาล, ม่วง, เทา, ขาว


คุณสมบัติ

มาตรฐาน UL1007 (ขนาด 28-18 AWG)

- ตัวนำแกนฝอยชุบดีบุก (Stranded Wire Tinned Copper)

- Rated Voltage 300 V

- Rated Temperature 80C

- ฉนวน PVC Jacket

- ความยาว 100 ฟุต

มาตรฐาน UL1015 (ขนาด 18-12 AWG)

- ตัวนำแกนฝอยชุบดีบุก (Stranded Wire Tinned Copper)

- Rated Voltage 600 V

- Rated Temperature 105C

- ฉนวน PVC Jacket

- ความยาว 100 ฟุต

Visitors: 133,615