สายไฟ THW

สายไฟ THW 1x1 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 500 บาท
สายไฟ THW 1x1.5 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 700 บาท
สายไฟ THW 1x2.5 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 1,050 บาท
สายไฟ THW 1x4 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 1,500 บาท
สายไฟ THW 1x6 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 2,650 บาท
สายไฟ THW 1x10 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 4,200 บาท
สายไฟ THW 1x16 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 6,000 บาท
สายไฟ THW 1x25 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 9,500 บาท
สายไฟ THW 1x35 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 15,300 บาท
สายไฟ THW 1x50 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 20,600 บาท
สายไฟ THW 1x70 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 29,450 บาท
สายไฟ THW 1x95 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 40,600 บาท
สายไฟ THW 1x120 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 51,480 บาท
สายไฟ THW 1x150 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 63,000 บาท
สายไฟ THW 1x185 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 79,110 บาท
สายไฟ THW 1x240 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 103,770 บาท
สายไฟ THW 1x300 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 142,500 บาท
สายไฟ THW 1x400 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 182,000 บาท

มีสี แดง, เหลือง, ฟ้า , ดำ , ขาว , เขียว , น้ำตาล , เทา , เขียวคาดเหลือง

คุณสมบัติ
- เป็นสายชนิดแข็งกลม
- ตัวนำเป็นทองแดงแกนเดี่ยว
- หุ้มฉนวนด้วย PVC
- 60227 IEC 01
- 450/750 V PVC 70C
- มอก.11 PART 3-2553
Visitors: 134,669