ปุ่มกดคนเดินข้าม

- ตัวกล่องปุ่มกดคนข้ามถนนทำด้วยพลาสติก ABS ที่มีความแข็งแรง คงทน มีการป้องกันฝุ่น น้ำฝน และการป้องกันการเป็นสนิม

- มีสัญลักษณ์ลูกศรนูนบ่งบอกทิศทางการข้าม สำหรับผู้พิการทางสายตา

- มีสัญญาณเสียงแสดงสถานะ (สถานะปกติยังไม่มีการกดปุ่ม, สถานะให้ข้ามถนน)

- มีไฟแสดงสถานะ (สถานะยังไม่มีการกดปุ่ม, สถานะมีการกดปุ่มแล้ว)

- มีระบบสั่นแสดงสถานะ (สถานะปกติยังไม่มีการกดปุ่ม, สถานะให้ข้ามถนน)


 • R&D_Circuit01.JPG
  งานออกแบบวงจร (Design Circuit)- Schematic- PCB

 • R&D_Program01.JPG
  งานเขียนโปรแกรม (Programming)- Microcontroller Programing

 • R&D_simulation01.JPG
  งานจำลองและทดสอบวงจร (Simulation and Test Circuit)- Simulation- Test Circuit

 • R&D_Product01.JPG
  งานทดสอบสินค้า (Test Product)- Test Product

 • กล่องควบคุมระบบไฟปุ่มกดคนข้ามถนน.jpg
  - แรงดันไฟ 220Vac +-20% ความถี่ 50Hz +-10%- Output DC สูงสุด 16 ช่อง กำลังไฟสูงสุด 65W ต่อช่อง- Output สัญญาณเสียง 1 ช่องกำลังไฟสูงสุด 65W- Output AC สูงสุด 8 ช่อง กำลังไฟสูงสุด 22...
Visitors: 133,338