กล่องควบคุมระบบไฟปุ่มกดคนข้ามถนน

- แรงดันไฟ 220Vac +-20% ความถี่ 50Hz +-10%

- Output DC สูงสุด 16 ช่อง กำลังไฟสูงสุด 65W ต่อช่อง

- Output สัญญาณเสียง 1 ช่อง กำลังไฟสูงสุด 65W

- Output AC สูงสุด 8 ช่อง กำลังไฟสูงสุด 2200W ต่อช่อง

- สวิตช์สำหรับหลอดสัญญาณไฟจราจรเป็นชนิด Solid State Switch

- จังหวะการทำงานสูงสุด 6 จังหวะ

- ตั้งโปรแกรม on-off ระบบ  Auto ได้

- ตั้งกำหนดรอบเวลา (Cycle Time) ได้ไม่ต่ำกว่าช่วงเวลา 0-99 วินาที

- สามารถตั้งค่าโปรแกรมต่างๆ ที่ตู้ควบคุมได้โดยตรง ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เพิ่มเติม

- กำลังไฟฟ้าขณะ Standby <5W

- อุณหภูมิใช้งานได้ตั้งแต่ -20 ถึง 70 องศาเซลเซียส

- ชุด Main board ควบคุมด้วยระบบ Microprocessor

- มีระบบตรวจสอบความผิดพลาดของระบบประมวลผล (Watch-Dog)

- มีหน้าจอ LCD สำหรับตั้งค่าโปรแกรมและแสดงการทำงานปัจจุบัน • R&D_Circuit01.JPG
  งานออกแบบวงจร (Design Circuit)- Schematic- PCB

 • R&D_Program01.JPG
  งานเขียนโปรแกรม (Programming)- Microcontroller Programing

 • R&D_simulation01.JPG
  งานจำลองและทดสอบวงจร (Simulation and Test Circuit)- Simulation- Test Circuit

 • R&D_Product01.JPG
  งานทดสอบสินค้า (Test Product)- Test Product

 • ปุ่มกดคนข้ามถนน2.jpg
  - ตัวกล่องปุ่มกดคนข้ามถนนทำด้วยพลาสติก ABS ที่มีความแข็งแรง คงทน มีการป้องกันฝุ่น น้ำฝน และการป้องกันการเป็นสนิม- มีสัญลักษณ์ลูกศรนูนบ่งบอกทิศทางการข้าม สำหรับผู้พิการทางสายตา- มีส...
Visitors: 133,340