วงจรควบคุมป้ายไฟเตือนติดท้ายรถ

        บอร์ด วงจรควบคุมป้ายไฟเตือนติดท้ายรถ ใช้สำหรับเป็นวงจรภายในป้ายไฟเตือนติดท้ายรถ Service ต่างๆ ที่ต้องทำงานบนถนนซึ่งมีรถสัญจรอยู่ตลอดเวลา หรือสามารถประยุกต์ใช้เตือนเบี่ยงทางสำหรับหน้างานก่อสร้างตามจุดต่างๆ ตัวบอร์ดวงจรใช้ไฟ 12Vdc หากต้องการใช้ไฟกับไฟบ้าน 220Vac ก็สามารถหาหม้อแปลงมาต่อเพิ่มได้

การทำงานของบอร์ด
ในการใช้งานบอร์ด วงจรควบคุมป้ายไฟเตือนติดท้ายรถ สามารถต่อไฟเลี้ยงบอร์ดได้ 2 ทาง คือต่อไฟเข้าทางขั้วต่อ AC-IN ซึ่งสามารถรองรับไฟได้ตั้งแต่ 6-15Vac หรือต่อไฟ 12Vdc เข้าทางขั้วต่อ Batt ก็ได้ ส่วนขั้วต่อ SW ไว้สำหรับต่อสวิทช์เพื่อ ON-OFF วงจรได้ ตัวบอร์ดวงจรควบคุมด้วยระบบ Microcontroller โดยใช้ IC เบอร์ 16F628A ควบคุม Output ผ่านทางวงจร OPTO ISOLATE โดยใช้ OPTO ISOLATE เบอร์ PC817 โดยจะมีตัวต้านทานค่า 330Ω ต่อร่วมกันเพื่อจำกัดกระแสที่ไหลผ่านตัว OPTO ISOLATE และมี LED สำหรับแสดงสถานการณ์ทำงานของวงจร

Specification
- Processor Control: Microcontroller Unit
- Output: 6 Port (Maximum 8 Port)
- Input SW: 2 Port (Maximum 5 Port)
- Voltage Input: 12Vdc, 220Vac (not include Power Supply)
- Max. Load Current: 520W (65W/Port)
- Adjust Flashing Pattern: 14 Modes
- Adjust Speed: 5 Levels
- Auto Memory: Resume Last Mode Setting if power off and on again

การต่อใช้งาน


 • DC-OUT8-ComVcc.gif
  DC-OUT8-ComVcc บอร์ด DC-OUT8-ComVcc ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟตรง สามารถควบคุมแรงดันขนาด 12-24Vdc/5A ได้จำนวน 8 ช่อง โดยบอร์ดจะต่อแบบ Common...

 • DC-OUT8-ComGnd.gif
  DC-OUT8-ComGnd บอร์ด DC-OUT8-ComGnd ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟตรง สามารถควบคุมแรงดันขนาด 12-24Vdc/5A ได้จำนวน 8 ช่อง โดยบอร์ดจะต่อแบบ Common...

 • AC-OPTO-DETECT-4CH-1.gif
  AC-OPTO-DETECT-4CH บอร์ด AC-OPTO-DETECT-4CH เป็นชุด OPTO-ISOLATE INPUT ขนาด 4 ช่อง โดยทำหน้าที่แปลงสัญญาณ Input ชนิดแรงดันไฟสลับแบบ AC Voltage ขนาด 220Vac ให้เป็นสัญญาณโลจิก “0” ...

 • AC-OPTO-DETECT-8CH บอร์ด AC-OPTO-DETECT-8CH เป็นชุด OPTO-ISOLATE INPUT ขนาด 8 ช่อง โดยทำหน้าที่แปลงสัญญาณ Input ชนิดแรงดันไฟสลับแบบ AC Voltage ขนาด 220Vac ให้เป็นสัญญาณโลจิก “0” ...

 • IDE-TO-TERMINAL10P-PULLUP7.gif
  IDE-TO-TERMINAL10P-PULLUP บอร์ด IDE-TO-TERMINAL10P-PULLUP ใช้สำหรับแปลงสัญญาณที่เป็นขั้วต่อแบบ IDE ขนาด 10 Pin เป็น Terminal ขนาด 10 Pin หรือแปลงจาก Terminal ขนาด 10 Pin กลับไปเป็...

 • ET-BASE PIC 8722 (ICD2)[1].jpg
  ราคาปกติ 995.00 ลดเหลือ 900.00 บาท -ล้างสต๊อก ของมีจำนวนจำกัด -เป็นสินค้าของ ETT
Visitors: 133,336