สายไฟ IV(f), THW(f)

สายไฟ IV(f) 1x1 Sqmm.(ม้วน100เมตร) ราคา 500 บาท
- มีสี ขาว ดำ แดง น้ำเงิน เขียว เหลือง เทา น้ำตาล


สายไฟ THW(f) 1x1.5 Sqmm.(ม้วน100เมตร) ราคา 660 บาท

สายไฟ THW(f) 1x2.5 Sqmm.(ม้วน100เมตร) ราคา 1,000 บาท

สายไฟ THW(f) 1x4 Sqmm.(ม้วน100เมตร) ราคา 1,550 บาท

สายไฟ THW(f) 1x6 Sqmm.(ม้วน100เมตร) ราคา 2,680 บาท

- มีสี ขาว ดำ แดง น้ำเงิน เขียว เหลือง เทา น้ำตาล


สายไฟ THW(f) 1x10 Sqmm.(ม้วน100เมตร) ราคา 4,300 บาท

สายไฟ THW(f) 1x16 Sqmm.(ม้วน100เมตร) ราคา 6,160 บาท

- มีสี ดำ เขียว


สายไฟ THW(f) 1x25 Sqmm.(ม้วน100เมตร) ราคา 9,350 บาท

สายไฟ THW(f) 1x35 Sqmm.(ม้วน100เมตร) ราคา 14,100 บาท

- มีสี ดำ


คุณสมบัติ

- เป็นสายชนิดอ่อนกลม

- ตัวนำเป็นทองแดงฝอย

- หุ้มฉนวนด้วย PVC

- 60227 IEC 02 

- 450/750 V PVC 70C 

- PVC INSULATED มอก.11 เล่ม 3-2553

Visitors: 133,340