สวิตช์หรี่แสงไฟ 500 วัตต์+กล่องลอย

สวิตช์หรี่แสงไฟ 500 วัตต์+กล่องลอย

- ใช้สำหรับเพิ่มหรือลดแสงสว่างของหลอดไฟ

- ใช้ได้ทั้งหลอดไส้และหลอด LED

- ระบบไฟ 220Vac 50Hz

- กำลังวัตต์สูงสุด 500W

- ขนาด 86x86x24 mm.


  • Auto LED Dimmer DC1.gif
    เครื่องหรี่ไฟ LED อัตโนมัติ Auto LED Dimmer DC นี้ใช้สำหรับหรี่ไฟอัตโนมัติในตอนกลางคืน โดยเครื่องจะตรวจจับแสงอาทิตย์ผ่านทางช่อง Sensor บนตัวเครื่องและตรวจสอบว่าขณะนั้นเป็นกลางวัน...

  • Auto Dimmer AC1.jpg
    เครื่องหรี่ไฟ LED อัตโนมัติ AC (Auto LED Dimmer AC) นี้ใช้สำหรับหรี่ไฟอัตโนมัติในตอนกลางคืน โดยเครื่องจะตรวจจับแสงอาทิตย์ผ่านทางช่อง Sensor บนตัวเครื่องและตรวจสอบว่าขณะนั้นเป็นกลา...
Visitors: 133,339