เครื่องหรี่ไฟ LED (LED Dimmer)


  • Auto LED Dimmer DC1.gif
    เครื่องหรี่ไฟ LED อัตโนมัติ Auto LED Dimmer DC นี้ใช้สำหรับหรี่ไฟอัตโนมัติในตอนกลางคืน โดยเครื่องจะตรวจจับแสงอาทิตย์ผ่านทางช่อง Sensor บนตัวเครื่องและตรวจสอบว่าขณะนั้นเป็นกลางวัน...

  • Auto Dimmer AC1.jpg
    เครื่องหรี่ไฟ LED อัตโนมัติ AC (Auto LED Dimmer AC) นี้ใช้สำหรับหรี่ไฟอัตโนมัติในตอนกลางคืน โดยเครื่องจะตรวจจับแสงอาทิตย์ผ่านทางช่อง Sensor บนตัวเครื่องและตรวจสอบว่าขณะนั้นเป็นกลา...

  • สวิตช์หรี่แสงไฟ 500 วัตต์+กล่องลอย HaCO[1].jpg
    สวิตช์หรี่แสงไฟ 500 วัตต์+กล่องลอย- ใช้สำหรับเพิ่มหรือลดแสงสว่างของหลอดไฟ- ใช้ได้ทั้งหลอดไส้และหลอด LED- ระบบไฟ 220Vac 50Hz- กำลังวัตต์สูงสุด 500W- ขนาด 86x86x24 mm.
Visitors: 134,669