ตะกั่ว 1.2mm 2m

ราคา 40.00 บาท
-Long: 2m
-Material Ratio SN/PB %: 60/40
-Diameter: 1.2mm

Visitors: 133,339