ตะกั่ว 1.2mm 3.5m แบบปากกา

ราคา 75.00 บาท
-Long: 3.5m
-Material Ratio SN/PB %: 60/40
-Diameter: 1.2mm
Visitors: 134,670