ตะกั่ว 1.2mm 0.5LB

ราคา 255.00 บาท
-Weight: 0.23kg (0.5LB)
-Material Ratio SN/PB %: 60/40
-Diameter: 1.2mm       
Visitors: 133,613