สายไฟ (Wire)


 • สายแพ 50P สีรุ้ง7.gif
  สายแพสีรุ้ง Ribbon flat cable Rainbow เป็นสายนำสัญญาณที่มีตัวนำหลายเส้นขนานกันเป็นแผ่นกว้าง นิยมใช้ในงานที่ต้องการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงสายสัญญาณจำ...

 • สายแพสีเทา Ribbon flat cable Gray1.gif
  สายแพเทา Ribbon flat cable Gray เป็นสายนำสัญญาณที่มีตัวนำหลายเส้นขนานกันเป็นแผ่นกว้าง นิยมใช้ในงานที่ต้องการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงสายสัญญาณจำนวนมากเส...

 • สายไฟ VSF 1Sqmm.jpg
  สายไฟ VSF 1x1 Sqmm.(ม้วน100ฟุต) ราคา 160 บาทสายไฟ VSF 1x1.5 Sqmm.(ม้วน100ฟุต) ราคา 180 บาทสายไฟ VSF 1x2 Sqmm.(ม้วน100ฟุต) ราคา 200 บาทสายไฟ VSF 1x3 Sqmm.(ม้วน100ฟุต) ราคา 260 บาทสา...

 • สายไฟ THW(f) 1.5 Sqmm[1].jpg
  สายไฟ IV(f) 1x1 Sqmm.(ม้วน100เมตร) ราคา 500 บาท- มีสี ขาว ดำ แดง น้ำเงิน เขียว เหลือง เทา น้ำตาล สายไฟ THW(f) 1x1.5 Sqmm.(ม้วน100เมตร) ราคา 660 บาทสายไฟ THW(f) 1x2.5 Sqmm.(ม้วน100เ...

 • สายไฟ THW.jpg
  สายไฟ THW 1x1 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 500 บาทสายไฟ THW 1x1.5 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 700 บาทสายไฟ THW 1x2.5 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 1,050 บาทสายไฟ THW 1x4 Sqmm.(ม้วน90เมตร) ราคา 1,500...

 • สายไวร์ริ่ง1.jpg
  ขนาด 24 AWG (ม้วน100ฟุต) ราคา 105 บาทขนาด 22 AWG (ม้วน100ฟุต) ราคา 135 บาทขนาด 20 AWG (ม้วน100ฟุต) ราคา 215 บาทขนาด 18 AWG (ม้วน100ฟุต) ราคา 260 บาทขนาด 16 AWG (ม้วน100ฟุต) ราคา 39...

Visitors: 134,667