สายไฟ VSF

สายไฟ VSF 1x1 Sqmm.(ม้วน100ฟุต) ราคา 160 บาท
สายไฟ VSF 1x1.5 Sqmm.(ม้วน100ฟุต) ราคา 180 บาท
สายไฟ VSF 1x2 Sqmm.(ม้วน100ฟุต) ราคา 200 บาท
สายไฟ VSF 1x3 Sqmm.(ม้วน100ฟุต) ราคา 260 บาท
สายไฟ VSF 1x6 Sqmm.(ม้วน100ฟุต) ราคา 550 บาท


คุณสมบัติ

- เป็นสายชนิดอ่อนกลม

- ตัวนำเป็นทองแดงฝอย

- มีสี ขาว ดำ แดง น้ำเงิน เขียว เหลือง เทา น้ำตาล

Visitors: 133,338