สวิตช์กลมกดติดปล่อยดับ 2 ขา

ราคาตัวละ 25.00 บาท

-เป็นสวิตช์แบบกดติด-ปล่อยดับ

-มี 3 สีให้เลือกคือ เขียว, เหลือง, แดง

Visitors: 131,880