ขั้วต่อไมด์ XLR (XLR Connector)

ตัวผู้ราคาตัวละ 20.00 บาท

ตัวเมียราคาตัวละ 20.00 บาท

-มีจำนวนขาให้เลือก 2 PIN และ 3 PIN

Visitors: 134,670