เครื่องหรี่ไฟ LED อัตโนมัติ DC (Auto LED Dimmer DC)

    เครื่องหรี่ไฟ LED อัตโนมัติ Auto LED Dimmer DC นี้ใช้สำหรับหรี่ไฟอัตโนมัติในตอนกลางคืน โดยเครื่องจะตรวจจับแสงอาทิตย์ผ่านทางช่อง Sensor บนตัวเครื่องและตรวจสอบว่าขณะนั้นเป็นกลางวันหรือกลางคืน ถ้าเป็นกลางวันเครื่องจะไม่หรี่ไฟ LED แต่ถ้าเป็นกลางคืนเครื่องจะหรี่ไฟ LED ซึ่งสามารถปรับค่าความสว่างของ LED และค่า Sense การตรวจจับความสว่างของแสงได้ ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบ Microprocessor รองรับระบบไฟได้ทั้ง 12Vdc และ 24Vdc สามารถขับกระแส Load ได้สูงสุด 65W

 

 

 

 

การต่อใช้งาน
    ตัวเครื่องมีสายไฟให้ต่อใช้งานทั้งหมด 3 เส้น โดยที่สายไฟเส้นสีเหลืองจะเป็นไฟบวกเข้าเครื่อง ใช้ได้ทั้งไฟ 12Vdc และไฟ 24Vdc สายไฟเส้นสีดำจะเป็นสายกราวด์หรือไฟลบ ส่วนสายไฟเส้นสีขาวจะเป็นสายไฟบวกออกไปยัง Load ซึ่งรองรับค่ากระแสโหลดสูงสุดได้ 65W

การปรับตั้งความไวตรวจจับความสว่างของแสง (Sense)

    จ่ายไฟเลี้ยงเข้าตัวเครื่องและต่อโหลดให้เรียบร้อย จากนั้นใช้ไขควงแฉกตัวเล็กในการปรับตั้ง VR ในช่อง Sense บนตัวเครื่อง ทดสอบได้โดยการเพิ่มหรือลดแสงสภาพแวดล้อมบริเวณนั้น ซึ่งตัวเครื่องจะหน่วงการตรวจจับแสงเป็นเวลา 30 วินาที
- ลดความไวในการตรวจจับความสว่างของแสง ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา นั่นก็คือสภาพแวดล้อมต้องมืดมากขึ้นตัวเครื่องถึงจะทำงาน
- เพิ่มความไวในการตรวจจับความสว่างของแสง ให้หมุนตามเข็มนาฬิกา นั่นก็คือสภาพแวดล้อมยังมีแสงมากอยู่ตัวเครื่องก็เริ่มทำงานแล้ว

การปรับตั้งความสว่างของ Load (Light)

    จ่ายไฟเลี้ยงเข้าตัวเครื่องและต่อโหลดให้เรียบร้อย จะเห็นผลเมื่อตัวเครื่องตรวจจับสภาพแวดล้อมขณะนั้นเป็นตอนกลางคืนแล้ว หรือทดสอบได้โดยการปิดช่อง Sensor ไม่ให้รับแสงเป็นเวลา 30 วินาทีแล้วปิดค้างไว้จนกว่าจะปรับตั้งเสร็จ จากนั้นใช้ไขควงแฉกตัวเล็กในการปรับตั้ง VR ในช่อง Light บนตัวเครื่อง
- ลดความสว่างของ Load ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วสังเกตความสว่างของโหลด
- เพิ่มความสว่างของ Load ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วสังเกตความสว่างของโหลด


  • Auto Dimmer AC1.jpg
    เครื่องหรี่ไฟ LED อัตโนมัติ AC (Auto LED Dimmer AC) นี้ใช้สำหรับหรี่ไฟอัตโนมัติในตอนกลางคืน โดยเครื่องจะตรวจจับแสงอาทิตย์ผ่านทางช่อง Sensor บนตัวเครื่องและตรวจสอบว่าขณะนั้นเป็นกลา...

  • สวิตช์หรี่แสงไฟ 500 วัตต์+กล่องลอย HaCO[1].jpg
    สวิตช์หรี่แสงไฟ 500 วัตต์+กล่องลอย- ใช้สำหรับเพิ่มหรือลดแสงสว่างของหลอดไฟ- ใช้ได้ทั้งหลอดไส้และหลอด LED- ระบบไฟ 220Vac 50Hz- กำลังวัตต์สูงสุด 500W- ขนาด 86x86x24 mm.
Visitors: 134,669