ไส้เฮ้าซิ่งตัวหนา Crimp Terminal Series 8001

ไส้เฮ้าซิ่งตัวหนา Crimp Terminal Series 8001

    เป็นไส้ที่ใช้สำหรับคอนเนคเตอร์ขั้วเฮ้าซิ่งตัวหนา Housing Connector Series 8001 เพื่อต่อกับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG


 • ขั้วเวเฟอร์ตัวหนา ขางอ Wafer Connector Series 7001RT.JPG
  ขั้วเวเฟอร์ตัวหนา ขางอ Wafer Connector Series 7001RT เป็นขั้วสำหรับลง PCB มีจำนวนขา 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ขา ชนิดขางอแถวเดี่ยวมีระยะห่างระหว่างแต่ละขา 2.54 mm. ใช้คู่กับขั้วเฮ้...

 • ขั้วเวเฟอร์ตัวหนา ขาตรง Wafer Connector Series 6001ST.jpg
  ขั้วเวเฟอร์ตัวหนา ขาตรง Wafer Connector Series 6001ST เป็นขั้วสำหรับลง PCB มีจำนวนขา 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 ขา ชนิดขางอแถวเดี่ยวมีระยะห่างระหว่างแต่ละขา 2.54 mm. ใช้ค...

 • ขั้วเฮ้าซิ่งตัวบาง Housing Connector Series 1108.jpg
  ขั้วเฮ้าซิ่งตัวบาง Housing Connector Series 1108 เป็นขั้วสำหรับเสียบเข้ากับคอนเนคเตอร์ตัวอื่นๆ ได้ทั้งขั้วเวเฟอร์ Wafer, ขาเฮดเดอร์ Pin Header, ขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header มีจำน...

 • ขั้วเฮ้าซิ่งตัวหนา Housing Connector Series 8001.jpg
  ขั้วเฮ้าซิ่งตัวหนา Housing Connector Series 8001 เป็นขั้วสำหรับเสียบเข้ากับคอนเนคเตอร์ขั้วเวเฟอร์ตัวหนา Wafer Connector ได้ทั้งชนิดขาตรงและขางอ มีจำนวนขา 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1...

 • ไส้เฮ้าซิ่งตัวบาง Crimp Terminal Series 1108.jpg
  ไส้เฮ้าซิ่งตัวบาง Crimp Terminal Series 1108 เป็นไส้ที่ใช้สำหรับคอนเนคเตอร์ขั้วเฮ้าซิ่งตัวบาง Housing Connector Series 1108 เพื่อต่อกับสายแพขนาด 22AWG - 30AWG
Visitors: 133,339