หัวย้ำสายแพ (IDC Flat Cable Clamping)


 • หัวย้ำสายแพ 10P ตัวผู้.jpg
  หัวย้ำสายแพ 10P ตัวผู้-เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG-ใช้คู่กับหัวย้ำสายแพ ตัวเมียได้Number of Contact:10Pitch:2.54mmContact Finish:Flash goldRow to Row:2.5...

 • หัวย้ำสายแพ 16P ตัวผู้.jpg
  หัวย้ำสายแพ 16P ตัวผู้ -เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG -ใช้คู่กับหัวย้ำสายแพ ตัวเมียได้ Number of Contact:16 Pitch:2.54mm Contact Finish:Tin on terminal&am...

 • หัวย้ำสายแพ 8P ตัวเมีย.jpg
  หัวย้ำสายแพ 8P ตัวเมีย- เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG- ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header หรือขาเฮดเดอร์ Pin Header ก็ได้ Number of Contact:8Pitch: 2.5...

 • หัวย้ำสายแพ 10P ตัวเมีย.jpg
  หัวย้ำสายแพ 10P ตัวเมีย- เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG- ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header หรือขาเฮดเดอร์ Pin Header ก็ได้ Number of Contact: 10Pitch: ...

 • หัวย้ำสายแพ 14P ตัวเมีย.jpg
  หัวย้ำสายแพ 14P ตัวเมีย- เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG- ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header หรือขาเฮดเดอร์ Pin Header ก็ได้ Number of Contact: 14Pitch: ...

 • หัวย้ำสายแพ 16P ตัวเมีย.jpg
  หัวย้ำสายแพ 16P ตัวเมีย- เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG- ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header หรือขาเฮดเดอร์ Pin Header ก็ได้ Number of Contact: 16Pitch: ...

 • หัวย้ำสายแพ 20P ตัวเมีย.jpg
  หัวย้ำสายแพ 20P ตัวเมีย- เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG- ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header หรือขาเฮดเดอร์ Pin Header ก็ได้ Number of Contact: 20Pitch: ...

 • หัวย้ำสายแพ 26P ตัวเมีย.jpg
  หัวย้ำสายแพ 26P ตัวเมีย- เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG- ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header หรือขาเฮดเดอร์ Pin Header ก็ได้ Number of Contact: 26Pitch: ...

 • หัวย้ำสายแพ 30P ตัวเมีย.jpg
  หัวย้ำสายแพ 30P ตัวเมีย- เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG- ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header หรือขาเฮดเดอร์ Pin Header ก็ได้ Number of Contact:30Pitch: 2...

 • หัวย้ำสายแพ 34P ตัวเมีย.jpg
  หัวย้ำสายแพ 34P ตัวเมีย- เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG- ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header หรือขาเฮดเดอร์ Pin Header ก็ได้ Number of Contact: 34Pitch: ...

 • หัวย้ำสายแพ 40P ตัวเมีย.jpg
  หัวย้ำสายแพ 40P ตัวเมีย- เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG- ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header หรือขาเฮดเดอร์ Pin Header ก็ได้ Number of Contact: 40Pitch: ...

 • หัวย้ำสายแพ 50P ตัวเมีย.jpg
  หัวย้ำสายแพ 50P ตัวเมีย- เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG- ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header หรือขาเฮดเดอร์ Pin Header ก็ได้ Number of Contact: 50Pitch: ...

 • หัวย้ำสายแพ 64P ตัวเมีย.jpg
  หัวย้ำสายแพ 64P ตัวเมีย- เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG- ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header หรือขาเฮดเดอร์ Pin Header ก็ได้ Number of Contact: 64Pitch: ...

 • หัวย้ำสายแพแบบขั้ว DB 37P ตัวผู้.jpg
  หัวย้ำสายแพแบบขั้ว DB ตัวผู้ เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG มีจำนวนขา 9, 15, 25, 37 ขา สามารถนำไปเสียบเข้ากับขั้วมาตรฐาน DB ได้ ใช้คู่กับหัวย้ำสายแพแบบขั้ว ...

 • หัวย้ำสายแพแบบขั้ว DB 37P ตัวเมีย.jpg
  หัวย้ำสายแพแบบขั้ว DB ตัวเมีย เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG มีจำนวนขา 9, 15, 25, 37 ขา สามารถนำไปเสียบเข้ากับขั้วมาตรฐาน DB ได้ ใช้คู่กับ หัวย้ำสายแพแบบขั้...

 • หัวย้ำสายแพแบบขั้ว Centronics ตัวผู้ 36P.jpg
  หัวย้ำสายแพแบบขั้ว Centronics ตัวผู้ เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWGใช้คู่กับหัวย้ำสายแพแบบขั้ว Centronics ตัวเมียได้ Positions: 36, 50 Ribbon Cable Pitch...

 • หัวย้ำสายแพแบบขั้ว Centronics ตัวเมีย 36P.jpg
  หัวย้ำสายแพแบบขั้ว Centronics ตัวเมีย เป็นคอนเนคเตอร์สำหรับย้ำเข้ากับสายแพขนาด 24AWG - 28AWG ใช้คู่กับหัวย้ำสายแพแบบขั้ว Centronics ตัวผู้ได้ Positions: 36, 50 Ribbon Cable Pitc...
Visitors: 133,341