ขาเฮดเดอร์ (Pin Header)


 • ขาเฮดเดอร์ ขาตรง แถวเดี่ยว Pin Header Connector ST1R.jpg
  ขาเฮดเดอร์ ขาตรง แถวเดี่ยว Pin Header Connector ST1R เป็นขั้วสำหรับลง PCB มีจำนวนขา 40 ขา ชนิดขาตรงแถวเดี่ยวมีระยะห่างระหว่างแต่ละขา 2.54 mm. ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวเมีย Female ...

 • ขาเฮดเดอร์ ขางอ แถวเดี่ยว Pin Header Connector RT1R.jpg
  ขาเฮดเดอร์ ขางอ แถวเดี่ยว Pin Header Connector RT1R เป็นขั้วสำหรับลง PCB มีจำนวนขา 40 ขา ชนิดขางอแถวเดี่ยวมีระยะห่างระหว่างแต่ละขา 2.54 mm. ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวเมีย Female He...

 • ขาเฮดเดอร์ ขาตรง แถวคู่ Pin Header Connector ST2R.jpg
  ขาเฮดเดอร์ ขาตรง แถวคู่ Pin Header Connector ST2R เป็นขั้วสำหรับลง PCB มีจำนวนขา 80 ขา ชนิดขาตรงแถวคู่มีระยะห่างระหว่างแต่ละขา 2.54 mm. ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวเมีย Female Header...

 • ขาเฮดเดอร์ ขางอ แถวคู่ Pin Header Connector RT2R.jpg
  ขาเฮดเดอร์ ขางอ แถวคู่ Pin Header Connector RT2R เป็นขั้วสำหรับลง PCB มีจำนวนขา 80 ขา ชนิดขางอแถวคู่มีระยะห่างระหว่างแต่ละขา 2.54 mm. ใช้คู่กับขั้วเฮดเดอร์ตัวเมีย Female Header C...

 • มินิจั๊มเปอร์ Mini Jumper.jpg
  มินิจั๊มเปอร์ Mini Jumper เป็นขั้วจั๊มเปอร์ มีจำนวนขา 2 ขา มีระยะห่างระหว่างแต่ละขา 2.54 mm. ใช้คู่กับขาเฮดเดอร์ Pin Header หรือขั้วเฮดเดอร์ตัวผู้ Box Header ก็ได้
Visitors: 134,663