ขั้วเฮดเดอร์ (Header Connector)


 • ขั้วเฮดเดอร์ ตัวผู้ขางอ Box Header Connector RT.jpg
  ขั้วเฮดเดอร์ ตัวผู้ขางอ Box Header Connector RT เป็นขั้วสำหรับลง PCB มีจำนวนขา 8, 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40 ขา ชนิดตัวผู้ขางอแถวคู่มีระยะห่างระหว่างแต่ละขา 2.54 mm. ใช้คู่กับหัว...

 • ขั้วเฮดเดอร์ ตัวผู้ขาตรง.jpg
  ขั้วเฮดเดอร์ ตัวผู้ขาตรง Box Header Connector ST เป็นขั้วสำหรับลง PCB มีจำนวนขา 8, 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50 ขา ชนิดตัวผู้ขาตรงแถวคู่มีระยะห่างระหว่างแต่ละขา 2.54 mm. ใช...

 • ขั้วเฮดเดอร์ ตัวเมียขาตรง.jpg
  ขั้วเฮดเดอร์ ตัวเมียขาตรง Female Header Connector ST เป็นขั้วสำหรับลง PCB มีจำนวนขา 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 40, 46, 50, 54 ขา ชนิดตัวเมียขาตรงแถวคู่มีระยะห่าง...

 • ขั้วบอร์ดเฮดเดอร์ 64P ขาตรง Board Header Connector ST[P1].jpg
  ขั้วบอร์ดเฮดเดอร์ ขาตรง Board Header Connector ST เป็นขั้วสำหรับลง PCB มีจำนวนขา 10, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 64 ขา ชนิดตัวผู้ขาตรงแถวคู่มีระยะห่างระหว่างแต่ละขา 2.54 ...

 • ขั้วบอร์ดเฮดเดอร์ 50P ขางอ Board Header Connector RT.jpg
  ขั้วบอร์ดเฮดเดอร์ ขางอ Board Header Connector RT เป็นขั้วสำหรับลง PCB มีจำนวนขา 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 64 ขา ชนิดตัวผู้ขางอแถวคู่มีระยะห่างระหว่างแต่ละขา 2.54 mm. ใช้คู่กั...
Visitors: 133,336