รุ่น SPF1-20-100-PNDR

เครื่องป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) รุ่น SPF1-20-100-PNDR

มีค่าการคลายประจุกระแสไฟฟ้ากระโชกสูงสุด 100kA(8/20uS)

รองรับกระแสโหลดได้สูงสุด 20A

สำหรับป้องกันไฟกระโชกเหนี่ยวนำย้อนกลับมาทางสายไฟฟ้า

รองรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส (ใช้จำนวน 3 ตัว)

ต่อใช้งานแบบ อนุกรม (Series) ป้องกันครบทุกโหมด (L-N, L-G, N-G)

มีค่าแรงดันปล่อยผ่าน (Residual Voltage) ขณะเกิดกระแสไฟกระโชกต่ำมาก ซึ่งมีค่าอยู่ที่ <0.71kV @6kV(8/20uS)

ได้รับการทดสอบและมีผลทดสอบค่าแรงดันปล่อยผ่าน (Residual Voltage) ขณะเกิดกระแสไฟกระโชก

จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRICAL AND ELECTRONICS INSTITUTE)


Specifications


  • SPF1-20-25-PNDR
    เครื่องป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) รุ่น SPF1-20-25-PNDR มีค่าการคลายประจุกระแสไฟฟ้ากระโชกสูงสุด25kA(8/20uS) รองรับกระแสโหลดได้สูงสุด20A สำหรับป้องกันไฟกระโชกเหนี่ยวนำย้อนกลั...

  • SPF1-20-50-PNDR
    เครื่องป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) รุ่น SPF1-20-50-PNDR มีค่าการคลายประจุกระแสไฟฟ้ากระโชกสูงสุด50kA(8/20uS) รองรับกระแสโหลดได้สูงสุด20A สำหรับป้องกันไฟกระโชกเหนี่ยวนำย้อนกลั...

  • SPF1-20-75-PNDR
    เครื่องป้องกันไฟกระโชก (Surge Protection) รุ่น SPF1-20-75-PNDR มีค่าการคลายประจุกระแสไฟฟ้ากระโชกสูงสุด75kA(8/20uS) รองรับกระแสโหลดได้สูงสุด20A สำหรับป้องกันไฟกระโชกเหนี่ยวนำย้อนกลั...
Visitors: 127,310