เครื่องรีเซ็ต MCU อัตโนมัติ (WDT-RELAY)

เครื่องรีเซ็ต MCU อัตโนมัติ (WDT-RELAY)

    เครื่องรีเซ็ต MCU อัตโนมัติ (WDT-RELAY ย่อมาจาก Watchdog Timer Relay) นี้เป็นรุ่นที่ออกแบบมาใช้ Relay ในการรีเซ็ต Microcontroller ซึ่งสามารถประยุกต์ให้ไปต่อกับระบบไฟอื่นๆ ได้ เช่นการตัดต่อไฟเลี้ยงทั้งระบบเป็นต้น เป็นเครื่องสำหรับใช้ตรวจสอบการทำงานของ Microcontroller หาก Microcontroller ที่ตรวจสอบอยู่เกิดการแฮงค์แล้วไม่ส่งสัญญาณ Clock มาที่ WDT-RELAY ตัวเครื่อง WDT-RELAY นี้ก็จะทำการเปลี่ยนสถานะของ Relay ซึ่งมีให้เลือกใช้ได้ทั้งขา Common, NO, NC

การต่อใช้งาน

    ในการใช้งานเครื่อง WDT-RELAY นั้นจะต้องต่อสัญญาณ Clock จาก Microcontroller เข้าที่ขั้ว 1.Clock ของเครื่อง WDT-RELAY และต่อไฟเลี้ยง 5Vdc และ Gnd ที่ขั้ว 2.+5Vdc และ ขั้ว 3.Gnd ให้ครบตามลำดับ ซึ่งเมื่อมีสัญญาณ Clock จาก Microcontroller ส่งเข้ามา หลอด LED สีเขียวจะติดกระพริบตามจังหวะ Clock หากสัญญาณ Clock ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง LED สีแดงจะดับและไม่มีการเปลี่ยนสถานะของ Relay แต่ถ้าไม่มีสัญญาณ Clock เข้ามานานเกิน 1.2 Sec LED สีแดงจะติดขึ้นและ Relay จะเปลี่ยนสถานะนาน 610 mSec ซึ่งหากยังไม่มีสัญญาณ Clock ส่งเข้ามาอีก LED สีแดงก็จะติดขึ้นมาพร้อม Relay จะเปลี่ยนสถานะอีกครั้งต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีสัญญาณ Clock ส่งเข้ามาตามปกติ 

    Watchdog เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ Reset ไมโครคอนโทรเลอร์ เมื่อ ไมโครคอนโทรเลอร์แฮงค์ ภายใน Watchdog จะประกอบด้วย Oscillator และ Timer ตัว Timer นี้จะเริ่มนับไปเรื่อยๆ ตั้งแต่จ่ายไฟให้กับวงจร เมื่อนับไปถึงค่าสูงสุดของมัน มันก็ส่งสัญญาณไป Reset ไมโครคอนโทรเลอร์ แต่ถ้าไมโครคอนโทรเลอร์ส่งสัญญาณไป Clear Timer ของ Watchdog ก่อนที่ Watchdog จะนับถึงค่าสูงสุด Watchdog ก็จะไม่ Reset ไมโครคอนโทรเลอร์

    ดังนั้นในการทำงานปกติ ไมโครคอนโทรเลอร์ต้อง Clear Timer ของ Watchdog ภายในเวลาที่กำหนดอยู่ตลอดเวลา ถ้าไมโครคอนโทรเลอร์ไม่ทำงาน ก็จะไม่มีการ Clear Timer ของ Watchdog ทำให้ตัว Watchdog ส่งสัญญาณมา Reset Microcontroller

Visitors: 134,661