อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

DC to AC Power Inverter 

Input Voltage: 10-15Vdc  Output Voltage: 230Vac 50Hz

Max.Power: 150W ราคา 850 บาท
Max.Power: 300W ราคา 1,100 บาท
Max.Power: 500W ราคา 1,280 บาท
Max.Power: 1000W ราคา 3,990 บาท
Max.Power: 1500W ราคา 5,990 บาท
 
 
Visitors: 133,340