สวิตชิ่ง เพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply)

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Input: AC 110/220V 50/60Hz

 

Model No. Discription Dimension (mm.)
S-10-5 5V 2A 10W 70x40x30
S-20-5 5V 3.8A 20W 85x58x37
S-25-5 5V 5.5A 25W 85x58x37
S-50-5 5V 10A 50W 129x98x42
S-60-5 5V 12A 60W 129x98x42
S-100-5 5V 20A 100W 159x98x42
S-150-5 5V 30A 150W 199x98x50
S-200-5 5V 40A 200W 199x110x50
S-300-5 5V 60A 300W with Fan 215x114x50
S-400-5 5V 80A 400W with Fan 215x114x50
S-12-12 12V 1A 12W 70x40x30
S-25-12 12V 2A 15W 85x58x37
S-36-12 12V 3A 36W 111x78x37 
S-40-12 12V 3.2A 40W 111x78x37
S-60-12 12V 5A 60W 129x98x42
S-75-12 12V 6.2A 75W 159x98x42
S-100-12 12V 8.3A 100W 159x98x42
S-120-12 12V 10A 120W 199x98x42
S-150-12 12V 12.5A 150W 199x98x50
S-180-12 12V 15A 180W 199x98x50 
S-200-12 12V 16.5A 200W 199x110x50
S-250-12 12V 20A 250W 199x110x50
S-300-12 12V 25A 300W with Fan 215x114x50
S-360-12 12V 30A 360W with Fan 215x114x50 
S-400-12 12V 33A 400W with Fan 261x103x65
S-480-12 12V 40A 480W with Fan 241x124x65
S-600-12 12V 50A 600W with Fan 242x131x68
S-25-24 24V 1A 25W 85x58x37
S-48-24 24V 2A 48W 111x78x37 
S-75-24 24V 3A 75W 159x98x42 
S-120-24 24V 5A 120W 199x98x42
S-180-24 24V 7.5A 180W 199x98x42
S-240-24 24V 10A 240W 199x110x50 
S-360-24 24V 15A 360W with Fan 215x114x50 
S-480-24 24V 20A 480W with Fan 241x124x65
S-600-24 24V 25A 600W with Fan 242x131x68
 S-150-36  36V 4.2A 150W  199x98x50
 S-350-36  36V 9.7A 350W with Fan  215x114x50
HX-150-48 48V 3.1A 150W 199x98x50
S-350-48 48V 7.3A 350W 215x114x50

 

สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย Input: AC 110/220V 50/60Hz (Brand MEAN WELL)

Output: 12V-1.3A

Output: 12V-4.2A

Output: 12V-6.2A

Output: 12V-8.5A

Output: 12V-12.5A

Output: 12V-17A

Output: 12V-29A

Output: 12V-37.5A

Output: 12V-50A

 

    สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงคงค่าแรงดันแบบหนึ่ง และสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟจากไปสลับโวลต์สูง ให้เป็นแรงดันไฟตรงค่าต่ำ เพื่อใช้ในงานอิเลคทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกันแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น (Linear Power Supply) ถึงแม้เพาเวอร์ซัพพลายทั้งสองแบบจะต้องมีการใช้หม้อแปลงในการลดทอนแรงดันสูงให้เป็นแรงดันต่ำเช่นเดียวกัน แต่สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายจะต้องการใช้หม้อแปลงที่มีขนาดเล็ก และน้ำหนักน้อย เมื่อเทียบกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น อีกทั้งสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าอีกด้วย

    ในปัจจุบันสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตเราอย่างมาก เครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์ขนาดเล็กซึ่งต้องการแหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังสูงแต่มีขนาดเล็ก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร และ โทรทัศน์ จำเป็นจะต้องใช้สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย แนวโน้มการนำสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายมาใช้ในเครื่องใช้อิเลคทรอนิกส์ทุกประเภทจึงเป็นไปได้สูง

    ข้อได้เปรียบของสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น คือประสิทธิภาพที่สูง ขนาดเล็ก และน้ำหนักเบากว่าแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นใช้หม้อแปลงความถี่ต่ำจึงมีขนาดใหญ่ และน้ำหนักมาก ขณะใช้งานจะมีแรงดันและกระแสผ่านตัวหม้อแปลงตลอดเวลา กำลังงานสูญเสียที่เกิดจากหม้อแปลงจึงมีค่าสูง การคงค่าแรงดันแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นส่วนมากจะใชเ้พาเวอร์ทรานซิสเตอร์ ต่ออนุกรมที่เอาต์พุตเพื่อจ่ายกระแสและคงค่าแรงดัน กำลังงานสูญเลียในรูปความร้อนจะมีค่าสูงและต้องใช้แผ่นระบายความร้อนขนาดใหญ่ซึ่งกินเนื้อที่ เมื่อเพาเวอร์ซัพพลายต้องจ่ายกำลังงานสูงๆ จะทำให้มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ปกติแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นจะมีประสิทธิภาพประมาณ 30% หรืออาจทำได้สูงถึง 50% ในบางกรณี ซึ่งนับได้ว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายซึ่งมีประสิทธิภาพในช่วง 65%-80%

    สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายมีช่วงเวลาโคลสต์อัพประมาณ 20x10-3 ถึง 50x10-3 วินาที ในขณะที่แหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นจะทำได้เพียงประมาณ 2x10-3  วินาที ซึ่งมีผลต่อการจัดหาแหล่งจ่ายไฟสำรองเพื่อป้องกันการหยุดทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้กับเพาเวอร์ซัพพลายเมื่อเกิดการหยุดจ่ายแรงดันไฟสลับ รวมทั้งสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายสามารถทำงานได้ในช่วงแรงดันอินพุตค่อนข้างกว้างจึงยังคงสามารถทำงานได้เมือเกิดกรณีแรงดันไฟตกอีกด้วย

    อย่างไรก็ตาม สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายจะมีเสถียรภาพในการทำงานที่ต่ำกว่า และก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนได้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งจ่ายไฟเชิงเส้น รวมทั้งสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายยังมีความซับซ้อนของวงจรมากกว่าและมีราคาสูง ที่กำลังงานต่ำๆ แหล่งจ่ายไฟเชิงเส้นจะประหยัดกว่าและให้ผลดีเท่าเทียมกัน ดังนั้นสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายจึงมักนิยมใช้กันในงานที่ต้องการกำลังงานตั้งแต่ 20 วัตต์ขึ้นไปเท่านั้น

%MCEPASTEBIN%Visitors: 134,669