IDE-TO-TERMINAL10P-PULLUP

IDE-TO-TERMINAL10P-PULLUP
    บอร์ด IDE-TO-TERMINAL10P-PULLUP ใช้สำหรับแปลงสัญญาณที่เป็นขั้วต่อแบบ IDE ขนาด 10 Pin เป็น Terminal ขนาด 10 Pin หรือแปลงจาก Terminal ขนาด 10 Pin กลับไปเป็นขั้วต่อแบบ IDE ขนาด 10 Pin โดยที่มีการ Pull-Up ขาสัญญาณทั้งหมดไว้ด้วย หรือหากต้องการแค่ Pull-Up สัญญาณของไมโครคอนโทรลเลอร์ ก็สามารถใช้งานขั้วต่อด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ เหมาะสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ไม่มีระบบ Pull-Up ภายในตัว
    สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ TTL กับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นสามารถทำได้โดยการต่อผ่านขั้วต่อแบบ IDE ขนาด 10 Pin โดยใช้สายแพเป็นสายนำสัญญาณ หรือต่อผ่าน Terminal ก็ได้

 • DC-OUT8-ComVcc.gif
  DC-OUT8-ComVcc บอร์ด DC-OUT8-ComVcc ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟตรง สามารถควบคุมแรงดันขนาด 12-24Vdc/5A ได้จำนวน 8 ช่อง โดยบอร์ดจะต่อแบบ Common...

 • DC-OUT8-ComGnd.gif
  DC-OUT8-ComGnd บอร์ด DC-OUT8-ComGnd ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟตรง สามารถควบคุมแรงดันขนาด 12-24Vdc/5A ได้จำนวน 8 ช่อง โดยบอร์ดจะต่อแบบ Common...

 • AC-OPTO-DETECT-4CH-1.gif
  AC-OPTO-DETECT-4CH บอร์ด AC-OPTO-DETECT-4CH เป็นชุด OPTO-ISOLATE INPUT ขนาด 4 ช่อง โดยทำหน้าที่แปลงสัญญาณ Input ชนิดแรงดันไฟสลับแบบ AC Voltage ขนาด 220Vac ให้เป็นสัญญาณโลจิก “0” ...

 • AC-OPTO-DETECT-8CH บอร์ด AC-OPTO-DETECT-8CH เป็นชุด OPTO-ISOLATE INPUT ขนาด 8 ช่อง โดยทำหน้าที่แปลงสัญญาณ Input ชนิดแรงดันไฟสลับแบบ AC Voltage ขนาด 220Vac ให้เป็นสัญญาณโลจิก “0” ...

 • ET-BASE PIC 8722 (ICD2)[1].jpg
  ราคาปกติ 995.00 ลดเหลือ 900.00 บาท -ล้างสต๊อก ของมีจำนวนจำกัด -เป็นสินค้าของ ETT

 • วงจรควบคุมป้ายไฟเตือนติดท้ายรถ_1.jpg
  บอร์ด วงจรควบคุมป้ายไฟเตือนติดท้ายรถ ใช้สำหรับเป็นวงจรภายในป้ายไฟเตือนติดท้ายรถ Service ต่างๆ ที่ต้องทำงานบนถนนซึ่งมีรถสัญจรอยู่ตลอดเวลา หรือสามารถประยุกต์ใช้เตือนเบี่ยงทางสำหร...
Visitors: 134,670