ระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส

ระบบไฟฟ้าแบ่งได้เป็น  2 ระบบคือ
     1. ระบบไฟฟ้า 1 เฟส คือ มีแรงดันไฟฟ้า 220 – 230 โวลท์ (Volt) มีความถี่ 50 เฮิร์ซ (Hz) จะมีสายไฟฟ้าในระบบจำนวน 2 สายประกอบด้วย
          -สายไลน์ หรือสายเฟส หรือสายไฟ เขียนแทนด้วยตัวอักษร L (Line) 1 เส้น ทดสอบโดยใช้ไขควงวัดไฟ แตะสายจะพบว่าหลอดไฟเรืองแสงที่อยู่ภายในไขควงจะติดมีไฟ
          -สายนิวทรอล หรือสายศูนย์ เขียนแทนด้วยตัวอักษร N (Neutral) ถ้านำไขควงวัดไฟมาทดสอบจะไม่มีไฟติด
    2. ระบบไฟฟ้า 3 เฟส คือ มีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง สายไลน์ กับ ไลน์ 380 – 400 โวลท์ และแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไลน์ กับ นิวทรอล 220 – 230 โวลท์ และมีความถี่ 50 เฮิร์ซ (Hz) จะมีสายไฟในระบบจำนวน 4 สาย ประกอบด้วย
          -สายไลน์ (มีไฟ) 3 เส้น
          -สายนิวทรอล (ไม่มีไฟ) 1 เส้น

         สายดิน หรือ GROUND มีทั้ง 2 ระบบ ติดตั้งเข้าไปในระบบเพื่อความปลอดภัยของระบบ ซึ่งปลายสายด้านหนึ่งของสายดินต้องมีการต่อลงดิน ส่วนปลายสายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับพื้นผิวหรือโครงเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้ามีการติดตั้งสายดินที่โครงเครื่องใช้ไฟฟ้าเอาไว้ จะลดอันตรายที่อาจจะเกิดกับบุคคล และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า หากมีกระแสไฟฟ้ารั่วลงที่โครงเครื่องใช้ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่รั่วออกมาก็จะลงสู่ดินผ่านทางสายดิน ถ้าเราไปจับโครงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการติดตั้งสายดิน เมื่อมีไฟรั่วเราจะไม่ได้รับอันตราย

Visitors: 134,665