DC-OUT8-ComGnd

DC-OUT8-ComGnd

    บอร์ด DC-OUT8-ComGnd ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟตรง สามารถควบคุมแรงดันขนาด 12-24Vdc/5A ได้จำนวน 8 ช่อง โดยบอร์ดจะต่อแบบ Common Gnd และควบคุมการจ่ายไฟ Vdc ของโหลด ใช้สัญญาณโลจิก TTL ในการควบคุม DC OUTPUT โดยผ่านวงจร OPTO-ISOLATE เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของอุปกรณ์ Output ที่จะย้อนกลับมารบกวนการทำงานของวงจรควบคุมหรือไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ต่างๆ มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยการทำงานของวงจรนั้นจะออกแบบให้การทำงานของ DC OUTPUT ทำงานด้วยสภาวะโลจิก "1" และหยุดการทำงานด้วยสภาวะโลจิก "0" เพื่อป้องกันไม่ให้ DC OUTPUT ทำงานในขณะที่สัญญาณควบคุมของบอร์ดถูกปล่อยลอยอยู่

    สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ TTL กับวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นสามารถทำได้โดยการต่อผ่านขั้วต่อแบบ IDE ขนาด 10 Pin โดยใช้สายแพเป็นสายนำสัญญาณ


 • DC-OUT8-ComVcc.gif
  DC-OUT8-ComVcc บอร์ด DC-OUT8-ComVcc ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟตรง สามารถควบคุมแรงดันขนาด 12-24Vdc/5A ได้จำนวน 8 ช่อง โดยบอร์ดจะต่อแบบ Common...

 • AC-OPTO-DETECT-4CH-1.gif
  AC-OPTO-DETECT-4CH บอร์ด AC-OPTO-DETECT-4CH เป็นชุด OPTO-ISOLATE INPUT ขนาด 4 ช่อง โดยทำหน้าที่แปลงสัญญาณ Input ชนิดแรงดันไฟสลับแบบ AC Voltage ขนาด 220Vac ให้เป็นสัญญาณโลจิก “0” ...

 • AC-OPTO-DETECT-8CH บอร์ด AC-OPTO-DETECT-8CH เป็นชุด OPTO-ISOLATE INPUT ขนาด 8 ช่อง โดยทำหน้าที่แปลงสัญญาณ Input ชนิดแรงดันไฟสลับแบบ AC Voltage ขนาด 220Vac ให้เป็นสัญญาณโลจิก “0” ...

 • IDE-TO-TERMINAL10P-PULLUP7.gif
  IDE-TO-TERMINAL10P-PULLUP บอร์ด IDE-TO-TERMINAL10P-PULLUP ใช้สำหรับแปลงสัญญาณที่เป็นขั้วต่อแบบ IDE ขนาด 10 Pin เป็น Terminal ขนาด 10 Pin หรือแปลงจาก Terminal ขนาด 10 Pin กลับไปเป็...

 • ET-BASE PIC 8722 (ICD2)[1].jpg
  ราคาปกติ 995.00 ลดเหลือ 900.00 บาท -ล้างสต๊อก ของมีจำนวนจำกัด -เป็นสินค้าของ ETT

 • วงจรควบคุมป้ายไฟเตือนติดท้ายรถ_1.jpg
  บอร์ด วงจรควบคุมป้ายไฟเตือนติดท้ายรถ ใช้สำหรับเป็นวงจรภายในป้ายไฟเตือนติดท้ายรถ Service ต่างๆ ที่ต้องทำงานบนถนนซึ่งมีรถสัญจรอยู่ตลอดเวลา หรือสามารถประยุกต์ใช้เตือนเบี่ยงทางสำหร...
Visitors: 135,094