เครื่องป้องกันไฟกระโชก/กระชาก (Surge Protection)


 • SPD1-75-275-PNDR[1].gif
  Surge Protecter Divertor เครื่องป้องกันไฟกระโชกเป็นแบบต่อขนาน หลักการทำงานภายในจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันเพียงอย่างเดียว ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ป้องกันเกี่ยวกับระบบ สื่อสารที่มีอุปกรณ์อ...

 • surge protecter filter
  Surge Protector Filter เครื่องป้องกันไฟกระโชกแบบต่ออนุกรม หลักการทำงานแบบต่ออนุกรม จะป้องกันได้ดีกว่าแบบต่อขนาน สามารถลดทอนสัญญาณรบกวน ลดค่าความชันหน้าคลื่นฟ้าผ่า หรือไฟฟ้ากระโชก ...

 • Surge Protector LAN Network.JPG
  ในระบบการสื่อสารทาง LAN Network ที่มีความยาวของสายไกลมากๆ (30 เมตรขึ้นไป) นั้นมักจะเกิดปัญหาไฟไม่เสถียร มีสัญญาณรบกวน มีกระแสไฟกระโชกเหนี่ยวนำเนื่องมาจากฟ้าผ่า (Surge Protector) ...

 • Surge protector RS422_485[1].gif
  ในระบบการสื่อสาร RS-422/485 ซึ่งสามารถติดตั้งตัวเครื่องส่ง และเครื่องรับห่างกันได้ไกลมากๆ นั้น มักจะมีสัญญาณรบกวน และกระแสไฟกระโชกเหนี่ยวนำเนื่องมาจากฟ้าผ่า (Surge Protector) เข้...

 • Surge Protector[Warranty Conditions].jpg
  เงื่อนไขการรับประกันสินค้าประเภทเครื่องป้องกันไฟกระโชก 1.ระยะเวลารับประกันสินค้า 2 ปี นับจากวันซื้อสินค้า2. รายละเอียดดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน 2.1 การใช้งานสินค...
ความหมายของ เครื่องป้องกันไฟกระโชก/กระชาก (Surge Protection)      
           เครื่องป้องกันไฟกระโชก/กระชาก (Surge Protection) หมายถึง เครื่องป้องกันไฟกระโชก/กระชากแรงดันสภาวะการเปลี่ยนแปลงไฟฟ้าชั่วขณะ เป็นลักษณะแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า หรือ ความถี่สูงกว่าแรงดันปกติที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน ในระยะเวลาอันสั้นเป็นเสี้ยววินาที โดยแหล่งกำเนิดจากสภาวะต่างๆ เช่น ฟ้าผ่า, การเปิด-ปิดสวิทช์ของอุปกรณืไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่สูงชั่วขณะ เป็นต้น ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ และพลังงานที่สูงมากเช่นนี้สามารถสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และเครื่องมือ-เครื่องใช้ในการควบคุมการประมวลผล ฯลฯ ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย 
 
ชนิดของเครื่องป้องกันไฟกระโชก/กระชาก Surge Protection
1. Surge Protecter Diverter เครื่องป้องกันไฟกระโชก/กระชากเป็นแบบต่อขนาน
หลักการทำงานภายในจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันเพียงอย่างเดียว ไม่เหมาะที่จำนำมาใช้ป้องกันเกี่ยวกับระบบ สื่อสารที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ที่มีความ Sensitive สูง โดยตรงอย่างเดียว เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันแบบขนานนี้ ไม่สามารถลดทอนค่าแรงดันปล่อยผ่านให้ต่ำได้ และไม่สามารถลดค่าความชันหน้าคลื่นฟ้าผ่า หรือไฟกระโชก/กระชากได้ ( ค่า dv/dt ) Surge Protector Diverter อุปกรณ์แบบขนานนี้ เหมาะสำหรับ ป้องกันระบบไฟฟ้าทั่วไป หรืออุปกรณ์ให้ความร้อน และแสงสว่างเท่านั้น
 
2. Surge Protector Filter เครื่องป้องกันไฟกระโชก/กระชากแบบต่ออนุกรม
หลักการทำงานแบบต่ออนุกรม จะป้องกันได้ดีกว่าแบบต่อขนาน สามารถลดทอนสัญญาณรบกวน ลดค่าความชันหน้าคลื่นฟ้าผ่า หรือไฟฟ้ากระโชก/กระชาก ( dv/dt ) ได้ดี ทำให้ค่าแรงดันปล่อยผ่าน ( Let Through Voltage ) มีค่าที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ป้องกันแบบขนาน ( Surge Protector Diverter ) เพียงอย่างเดียว ซึ่งเหมาะกับการใช้ติดตั้งป้องกันให้กับอุปกรณ์ Sensitive Load หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาแพง และมีความสำคัญในระบบงาน เช่น server, CCTV เป็นต้น
 
Visitors: 133,336